Jak to celé funguje?

Žadatel o úvěr vyplní úvěrovou žádost, ve které zadá max. akceptovatelný úrok, požadovanou částku, typ úvěru a firemní údaje. Po dokončení aukce mu administrátor zašle částku úvěru na účet.

Investoři reagují na poptávky žadatelů. K zadávání nabídek mohou využít investiční automat, který jim po určenou dobu připravuje nabídky ke schválení.

Administrátor uzavře s dlužníkem jednu úvěrovou smlouvu na celkovou částku úvěru od více investorů. Následně provádí administraci úvěru, včetně případného vymáhání.

Registrace u ČNB a reklamační řád

Jsme registrováni u České národní banky, která je orgánem dohledu na finančním trhem. Na základě registrace jsme držitelem Osvědčení o zápisu do registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu.

Osvědčení o registraci u ČNB

Peněžní prostředky dlužníka a věřitele držíme na chráněných účtech, odděleně od svých vlastních peněžních prostředků. Rozlišení bankovních účtů na chráněné klientské účty a náš interní účet vykonává banka, která nám bankovní účty vede.

Reklamační řád

Ing. Roman Kakos, zakladatel společnosti

Roman Kakos přes 10 let zastával vedoucí manažerské funkce v bankovním sektoru. V Citibank byl ve funkci Resident Vice President zodpovědný za bankovní služby pro velké společnosti. V České spořitelně jako ředitel odboru pro řízení úvěrových rizik schvaloval úvěry pro malé a střední podniky, města a obce.

Roman je zakladatelem úspěšné české platformy bankerat.cz pro P2P (peer-to-peer) půjčky fyzickým osobám.

PhDr. Petr Šlechta, MBA, zakladatel společnosti

Petr Šlechta vedl téměř 10 let v mezinárodní poradenské společnosti McKinsey & Company projekty v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a podnikových financí. Jako mladší partner stál v čele CEE týmu pro bankovní rizika a pomáhal vedoucím Evropským bankám v zavádění efektivních úvěrových procesů, modelů hodnocení rizika, a vymáhání nesplácených úvěrů.

Petr je zakládajícím partnerem investiční společnosti EnCor Capital Management, kterou v platformě pujcmefirme.cz reprezentuje.