Finanční arbitr

V případě, že dojde mezi smluvními stranami ke vzniku spotřebitelského sporu z této smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Kancelář finančního arbitra Legerova 1581/69 110 00 Praha 1

Tel.: + 420 257 042 070 E-mail: arbitr@finarbitr.cz ID datové schránky: qr9ab9x

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.