Co znamená P2P?

P2P investování či financování (peer-to-peer) je moderní a inovativní koncept, který navzájem propojuje žadatele o úvěr s lidmi, kteří naopak pro své peníze hledají vhodné zhodnocení formou výnosných investic. Celý proces půjčování peněžitých prostředků či jejich investování se tedy obejde bez tradičních finančních prostředníků, jakými jsou např. banky. Proto také bývají P2P půjčky mnohdy levnější a dostupnější než klasické bankovní úvěry. O veškerou správu finančních operací, a s ní spojenou administrativu, se stará zprostředkovatel P2P úvěrování.

V případě Pujcmefirme.cz se jedná přesněji o princip P2B (peer-to-business), kdy žadatelé o úvěr z řad živnostníků nebo menších společností zveřejněním své nabídky na našem portálu umožní zaregistrovaným investorům tuto žádost postupně profinancovat. Investoři mohou investovat již od částky 1 000 Kč.


Jak začít investovat

Je to velmi jednoduché:
1) Provedete registraci, která Vám zabere jen pár minut - doporučujeme si připravit scan platného dokladu totožnosti (občanský průkaz - obě strany).
2) Pošlete si peníze na svůj investorský účet - doporučujeme alespoň částku 5 000 Kč (minimální hranice pro investování je 1 000 Kč).
3) Ze seznamu "Aktuálních investičních příležitostí" si vyberete úvěr, do kterého chcete vložit své volné finanční prostředky.
4) Svou transakci potvrdíte SMS kódem. Svou nabídku pak můžete kdykoliv i nadále navyšovat.

AKTUÁLNÍ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI

Proč investovat na Pujcmefirme.cz

Zajištění – každý poskytnutý úvěr je zajištěn min. ručením fyzickou osobou majitele/jednatele (blankosměnka) a příp. movitým či nemovitým majetkem či ručením třetí osoby.
Transparentnost – disponujeme licencí ČNB pro platební služby malého rozsahu. Zároveň každá žádost o úvěr prochází důkladných skóringem přes nezávislou agenturu CRIF (zakladatel Bankovního a Nebankovního registru ČR).
Zabezpečení – veškeré platby od investorů evidujeme na chráněném bankovním účtu, který je pod dohledem ČNB.
Investorem bez čekání – díky nové online registraci vytvoříte svůj investorský účet během pár minut. Po připsání peněz z bankovního účtu můžete ihned investovat do vystavených aukcí, a to bez čekání.

NEZÁVAZNÁ REGISTRACE


Proč žádat o úvěr na Pujcmefirme.cz

Nastavení parametrů úvěru – žadatel si sám může nastavit částku (min. 100 tis. Kč), dobu splatnosti (max. 5 let), druh úvěru i stanovit úrok, který nabídne investorům. Portál Pujcmefirme.cz má však právo tento úrok žadateli změnit na základě výsledného scoringu. Je pak na rozhodnutí žadatele, zda takové nastavení úvěru akceptuje.
Online – veškerá komunikace probíhá pomoci e-mailu, příp. telefonu. Není tedy třeba žádost o úvěr podávat fyzicky na místě.
Individuální přístup – každá žádost o úvěr je posuzována individuálně na základě podkladů poskytnutých žadatelm i z výsledného prověřování bonity a platební schopnosti v různých veřejných i interních systémech.
Variabilnost – žadatel může použít úvěr na financování zásob, pohledávek, pracovního kapitálu, investice do firmy či zlepšení cash flow.

NEZÁVAZNÁ ŽÁDOST


Děkujeme,

Váš e-mail byl úspěšně odeslán.